.NET Refactoring tools

Refactoring

Jeg har fundet følgende kommercielle værktøjer, som har et Visual Studio PlugIn. Prisen i parentes er for fem licenser. Derudover er Martin Folwer refactoring hjemmeside http://www.refactoring.com/ en god resource.

 

Refactoring i Visual Studio 2005

Skærmdumpen viser refactoring mulighederne i Visual Studio 2005. Følgende liste forklarer disse refactorings.

 • Rename
  Ændrer navnet på variable, klasse, metode alle steder, hvor den bruges.
 • Extract Method
  Flytter den markerede kode i en metode og indsætter metodekald.
 • Encapsulate Field
  Genererer Properties for de markerede felter.
 • Extract Interface
  Genererer et interface udfra den aktuelle klasse.
 • Promote Local Variable to Parameter
  Flytter den markerede lokale variable til metodens parameterliste.
 • Remove Parameters
  Fjerner parameter fra metodesignaturen og i alle metodekald.
 • Reorder parameters
  Ændrer parameterens rækkefølge i metodesignaturen od i alle metodekald.

 

ScreenShot003_thumb4 

 

Kodeanlyse

De nævnte værktøjer er til regelbaseret kodeanalyse. DevAdvantage som har været et kommercielt produkt er flyttet til sourceforge og kan automatisk udbedre de i koden fundne issues. Der ser ud som et godt værktøj til at tjekke og overholde kodestandarder og best practices.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.