Debugging custom controls design time

Når du udvikler dine egne webcontrol’s og windows forms control’s, vil du som regel bygge en designer klasse per control. Designer klassen anvendes af Visual Studio for at bestemme control’s udseende i designer view i Visual Studio. For at debugge evt. fejl i designer klasse skal der startes en ny instance af Visual Studio, hvor i du åbner det designer view, som du gerne vil debugge.

Her vises egenskaber for et web projekt, som starter en ny instance af Visual Studio ved tryk på F5.

 devenv_thu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.